FIRMY W PIK

......................................

Odnośnikilogo RPW

Kolno otwarte na nowe inwestycje

 

logo UM Kolno

Urząd Miasta
     Kolno

logo PARP
logo MRR
Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługową

 
Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:

  • wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
  • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży
  • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
 

  1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
  2. Oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, składająca się z działek gruntu o nr 1362/13 o pow. 1789 m2, 1362/15 o pow. 1776 m2, 1362/18o pow. 1791 m2, 1362/20 o pow.  1799 m2 o łącznej powierzchni 7155 m2. Właścicielem jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00068597/5, LM1L/00038369/9, LM1L/00058025/2 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.
  3. Opis nieruchomości.
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, linia energetyczna nN i SN. Komunikacja: droga gminna asfaltowa, chodniki dwustronne, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne.
4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
-1U - tereny usług ogólnomiejskich.
       5.Cena wywoławcza nieruchomości netto:316 000,- zł słownie: trzysta szesnaście tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 3160,- zł
       6.Wadium:wartość wadium 31 600, - zł,  słownie trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych

Szczegoly w zalaczniku ponizej:
ZałącznikWielkość
ogloszenie_o_i_przetargu_ul._towarowa__2015.doc82.5 KB

Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33        f: 86 278 31 00

webdesign: trewebs.com || Drupal 6 CMS & SEO: JAVI.PL