FIRMY W PIK

......................................

Odnośnikilogo RPW

Kolno otwarte na nowe inwestycje

 

logo UM Kolno

Urząd Miasta
     Kolno

logo PARP
logo MRR
W dniu 14.09.2009 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Andrzejem Dudą a Ryszardem Zieja właścicielem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZIEJA” została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu terenów pod inwestycje.

Umowa ta została zawarta w ramach projektu realizowanego przez miasto pn. „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Wykonawca robót został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. W postępowaniu przetargowym zostały złożone cztery oferty, ale najniższą cenę w wysokości 6 299 181,49 zł zaoferowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA”.

Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33        f: 86 278 31 00

webdesign: trewebs.com || Drupal 6 CMS & SEO: JAVI.PL