FIRMY W PIK

......................................

Odnośnikilogo RPW

Kolno otwarte na nowe inwestycje

 

logo UM Kolno

Urząd Miasta
     Kolno

logo PARP
logo MRR
Rok 2009 był rokiem przełomowym dla projektu pn. „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Po długich rozmowach z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.


Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 10 118 275,78 zł, z czego PARP zobowiązał się udzielić dofinansowania w wysokości 90% tj. 8 729 963,88 zł. Podpisanie umowy dało zielone światło do dalszych działań. Już w lipcu na placu budowy pojawiły się tablice informacyjne. Natomiast w sierpniu został ogłoszony przetarg na realizację uzbrojenia terenów. Przetarg ten wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży. Podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie placu budowy odbyło się we wrześniu. Pierwsze prace na terenie budowy ruszyły w połowie października. Do końca grudnia kanalizacja sanitarna i deszczowa zostały wykonane w ponad 90%. Całkowicie zostały wykonane prace w ul. Kolejowej. W związku z nadejściem zimy (występowaniem mrozu i licznych opadów śniegu) roboty budowlane na rok 2009 zostały zakończone 16 grudnia.
Jednocześnie trwają prace nad pozyskaniem inwestorów, którzy zainwestują na naszym terenie. Zgodnie z zasadami projektu na tym terenie będą mogły lokować się firmy, które wykorzystują innowacyjne technologie lub będą świadczyć innowacyjne usługi. W tym celu opracowywana jest kampania marketingowa skierowana bezpośrednio do grupy potencjalnych partnerów biznesowych. Dodatkową korzyścią przyciągającą inwestorów ma być próba włączenia tych terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ten sposób oferowane tereny podlegałyby lepszym warunkom ekonomicznym takim jak np. niższe stawki i ulgi podatkowe. Dodatkową korzyścią przystąpienia do Strefy jest wsparcie naszych działań w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów.
Działania podejmowane w ramach projektu w 2009 roku są finansowane w całości ze środków Unii Europejskiej. W lipcu br. otrzymaliśmy pierwszą transzę zaliczki w wysokości 1,18 mln. Zł. Zaliczka ta służyła rozliczeniu kosztów poniesionych na projekt od maja 2007 r. Kolejna transza zaliczki w wysokości 2,5 mln zł została rozliczona w grudniu. W grudniu przed świętami miasto wystąpiło o kolejną zaliczkę na zapłatę dla wykonawcy w wysokości ok. 250 tyś zł. Zaliczka ta została rozliczona do końca 2009 roku.  W sumie miasto wydatkowało w 2009 roku 3,93 mln zł zaliczki.
W roku 2010 nastąpi kontynuacja działań podjętych w 2009 roku. Prace budowlane zostaną rozpoczęte pod koniec marca i trwać będą do 15 października. Kampanię marketingową otworzy konferencja zaplanowana na luty. Na konferencję zostaną zaproszeni goście z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawiciele organizacji zrzeszających biznesmenów oraz potencjalni inwestorzy. Obecnie miasto poszukuje jak największej liczby możliwości zareklamowania miasta i projektu aby z sukcesem przyciągnąć inwestorów.
Wszystkie inicjatywy podjęte w ramach projektu mają na celu podnieść  konkurencyjność miasta. Mamy nadzieję, iż utworzenie w Kolnie strefy przemysłowej pozwoli nam zaistnieć na mapie dobrych lokalizacji inwestycyjnych, w ten sposób promując wizerunek miasta jako miejsca przyjaznego inwestorom.
 
 
Magdalena Pisiak

Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33        f: 86 278 31 00

webdesign: trewebs.com || Drupal 6 CMS & SEO: JAVI.PL