FIRMY W PIK

......................................

Odnośnikilogo RPW

Kolno otwarte na nowe inwestycje

 

logo UM Kolno

Urząd Miasta
     Kolno

logo PARP
logo MRR
W siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 22 czerwca 2009 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Andrzejem Dudą a Dariuszem Szewczykiem Zastępcą Prezesa PARP-u, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.


Jest to jedna z pierwszych umów podpisana w Podlaskiem w ramach tego programu. Przed nami był tylko Zambrów, który również zawarł umowę w ramach tego programu na przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 10 118 275,78 zł, z czego PARP zobowiązał się udzielić dofinansowania w wysokości 90% tj. 8 729 963,88 zł. Umowa jest efektem działań podjętych w 2007. Natomiast przewidywany termin zakończenia prac to grudzień 2010 roku. Obszar realizacji projektu obejmuje tereny położone pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Kolejową z przeznaczeniem pod usługi i przemysł. Lokalizacje „wjazdów”  projektowanych ulic oznaczone zostały specjalnymi tablicami informacyjnymi (zamontowanymi w lipcu br.), określającymi szacunkową wartość inwestycji i jej termin realizacji.
Powstanie i realizacja projektu jest odpowiedzią na problemy społeczno – gospodarcze miasta jakim są bezrobocie oraz niskie tempo rozwoju miasta. Rozwiązaniem ciężkiej sytuacji na rynku byłoby stworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach. Natomiast nowe przedsiębiorstwa przyczyniłyby się do szybszego wzrostu tempa rozwoju gospodarczego. Jednakże obecnie Kolno nie posada odpowiednich warunków do inwestowania. Dlatego też w celu ich na obszarze 12 ha zostaną wybudowane drogi wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, siecią wodociągową, oświetleniem ulicznym  oraz kanalizacją telekomunikacyjną. Dodatkowo zostanie przebudowana sieć linii elektroenergetycznych w obszarach kolidujących z budowaną drogą. Miasto już ogłosiło przetarg na uzbrojenie terenów, w którym wyłoni wykonawcę robót. Ostateczny termin składani ofert mija 01.09.2009r. Prace przy uzbrojeniu terenu powinny się rozpocząć w ciągu trzech tygodni od podpisania umowy z wykonawcą. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu roboty budowlane powinny być zakończone w październiku 2010 roku.
Zgodnie z zasadami projektu na tym terenie będą mogły lokować się firmy, które zainwestują w innowacyjne technologie. Miasto ma już podpisanych kilka listów intencyjnych z takimi firmami, trwają rozmowy z jeszcze kilkoma innymi. Dodatkowo wsparciem służą: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz firmy consultingowe, które pomagają w nawiązywaniu kontaktów handlowych z potencjalnymi inwestorami. Swojego doświadczenia w tym zakresie również użyczy Rzeszów, gdzie tamtejszym władzom udało się na obszarze 120 hektarów stworzyć tereny pod inwestycje i z sukcesem przyciągnąć inwestorów.
Dodatkową korzyścią przyciągającą inwestorów ma być włączenie tych terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ten sposób oferowane tereny podlegałyby lepszym warunkom ekonomicznym takim jak np. niższe stawki i ulgi podatkowe. Na razie trwają prace rozpoznawcze do której strefy przystąpić, tak aby to było jak najbardziej korzystne zarówno dla miasta jak i dla inwestorów.
Równolegle trwają prace nad stworzeniem profesjonalnej strony internetowej projektu skierowanej do potencjalnych inwestorów. Strona internetowa jest pierwszym krokiem globalnej kampanii marketingowej, promującej miasto i jego możliwości.
Obecnie miasto poszukuje jak największej liczby możliwości zareklamowania miasta i projektu aby z sukcesem przyciągnąć inwestorów.
 
 
Magdalena Pisiak

Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33        f: 86 278 31 00

webdesign: trewebs.com || Drupal 6 CMS & SEO: JAVI.PL