FIRMY W PIK

......................................

Odnośnikilogo RPW

Kolno otwarte na nowe inwestycje

 

logo UM Kolno

Urząd Miasta
     Kolno

logo PARP
logo MRR
W siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 22 czerwca pomiędzy Burmistrzem Miasta Andrzejem Dudą a Dariuszem Szewczykiem Zastępcą Prezesa PARP-u, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.


Jest to jedna z pierwszych umów podpisana w Podlaskiem w ramach tego programu. Przed nami był tylko Zambrów, który również zawarł umowę w ramach tego programu na przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 10 118 275,78 zł, z czego PARP zobowiązał się udzielić dofinansowania w wysokości 90% tj. 8 729 963,88 zł. Umowa jest efektem działań podjętych w 2007. Natomiast przewidywany termin zakończenia prac to grudzień 2010 roku. Obszar realizacji projektu obejmuje tereny położone pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Kolejową z przeznaczeniem pod usługi i przemysł.

Powstanie i realizacja projektu jest odpowiedzią na problemy społeczno – gospodarcze miasta jakim są bezrobocie oraz niskie tempo rozwoju miasta. Rozwiązaniem ciężkiej sytuacji na rynku byłoby stworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach. Natomiast nowe przedsiębiorstwa przyczyniłyby się do szybszego wzrostu tempa rozwoju gospodarczego. Jednakże obecnie Kolno nie posada odpowiednich warunków do inwestowania. Dlatego też w celu ich na obszarze 12 ha zostaną wybudowane drogi wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, siecią wodociągową, oświetleniem ulicznym  oraz kanalizacją telekomunikacyjną. Dodatkowo zostanie przebudowana sieć linii elektroenergetycznych w obszarach kolidujących z budowaną drogą. Miasto już ogłosiło przetarg na uzbrojenie terenów, w którym wyłoni wykonawcę robót. Ostateczny termin składani ofert mija 01.09.2009r. Prace przy uzbrojeniu terenu powinny się rozpocząć w ciągu trzech tygodni od podpisania umowy z wykonawcą. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu roboty budowlane powinny być zakończone w październiku 2010 roku.

Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33        f: 86 278 31 00

webdesign: trewebs.com || Drupal 6 CMS & SEO: JAVI.PL