Powierzchnie działek zawierają się w przedziale: <0.0426 - 1.2041> do oddzielenia części dziesiętnej należy wpisać kropkę.

Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33        f: 86 278 31 00

webdesign: trewebs.com || Drupal 6 CMS & SEO: JAVI.PL