It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now.

Zaproszenie Burmistrza

Jestem przekonany, że kto zapozna się z ofertą inwestycyjną miasta Kolno oraz pozna jego walory, zapragnie zainwestować tu swój kapitał.

Kolno to miasto dużych możliwości inwestycyjnych i wielkiego potencjału ludzkiego. Rozwinąć tu mogą skrzydła inwestorzy zarówno małej jak i dużej przedsiębiorczości. Wielkie możliwości inwestycyjne miasto otwiera przed przedsiębiorcami świadczącymi innowacyjne usługi lub wykorzystujące do swojej produkcji innowacyjne technologie. Kolno jest otwarte dla każdego, kto wykazuje się inicjatywą, inwencją i własnym pomysłem. 

Mam nadzieję, że atrakcyjna lokalizacja terenu, pełna dostępność infrastruktury technicznej, dogodne warunki przyrodnicze sprzyjające rekreacji i turystyce, dostępność siły roboczej i przychylność mieszkańców naszego miasta do nowych inwestycji zachęcą inwestorów do realizacji swoich zamierzeń na tym terenie.

Zapraszam do Kolna.

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Kolno odległości

FIRMY W PIK

......................................

Odnośnikilogo RPW

Kolno otwarte na nowe inwestycje

 

logo UM Kolno

Urząd Miasta
     Kolno

logo PARP
logo MRR
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ROKOWAŃ PO DRUGIM PRZETARGU

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE ROKOWAŃ PO DRUGIM PRZETARGU

Burmistrz Miasta Kolno ogłasza:

 
Sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań po drugim przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym. Nieruchomość stanowi własność Miasta Kolno.

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno

 Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  II przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

Kolejna firma rozpoczęła działalność na kolneńskich terenach inwestycyjnych

Nowoczesna infrastruktura i przestronne pomieszczenia – to jedne z atutów przyciągających uwagę w nowym zakładzie otwartym w Kolnie 4 października. KomaTrans – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów oferuje klientom wiele możliwości poprzez sklep z częściami, stację diagnostyczną i warsztat samochodowy.

DRUGI przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo-przemysłową

 Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  drugi przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

DRUGI przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

  Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  drugi przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

  Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  drugi przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo-przemysłową

Rusza budowa zakładu PEW Rotor Kolno

Pod koniec czerwca ruszyła budowa zakładu produkcyjnego Spółki Polskie Elektrownie Wiatrowe Rotor Kolno. Firma kupiła działkę na terenie Parku Inwestycyjnego Kolno. O planach inwestycyjnych tej firmy w naszym mieście z Wiceprezesem Zarządu panem Maciejem Nadybskim rozmawiał Juliusz Jakimowicz.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów powstaje na terenach inwestycyjnych

Stacja jest inwestycją firmy „Komatrans”. Na działce o powierzchni ponad 0,47 ha, powstał zakład wyróżniający się nowoczesną architekturą.  Przestronna hala diagnostyczna pomieści szereg profesjonalnych urządzeń do wszechstronnych badań technicznych pojazdów.

POL-KRUSZ rozbudowuje się na terenach inwestycyjnych w Kolnie

POL-KRUSZ stawia nowoczesny budynek biurowo – socjalny obok swojej wytwórni mas betonowych.


Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33        f: 86 278 31 00

webdesign: trewebs.com || Drupal 6 CMS & SEO: JAVI.PL

Powierzchnie działek zawierają się w przedziale: <0.0426 - 1.2041> do oddzielenia części dziesiętnej należy wpisać kropkę.

Wywiad z Zastępcą Burmistrza miasta na temat projektu

Pobierz wywiad z Zastępcą Burmistrza miasta Grzegorzem Jakuciem lub odsłuchaj on-line:

It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now.

Prawne warunki nabycia i wydzierżawienia nieruchomości

Ujęte w ofercie tereny inwestycyjne są przez miasto sprzedawane lub dzierżawione. W przypadku obcokrajowców chcących wejść w posiadanie nieruchomości wymagane jest zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Sprzedaż/dzierżawa gruntów odbywa się w drodze przetargu, którego procedury przedstawiają się następująco:
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości przez Radę Miasta
- umieszczenie informacji o nieruchomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy
- ogłoszenie przetargu
- podpisanie umowy kupna-sprzedaży lub dzierżawy.
 


Koszty i opłaty związane z zakupem

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustalana jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Elementem decydującym o cenie wywoławczej jest wartość nieruchomości, którą między innymi wyznacza położenie i stopień uzbrojenia terenu oraz przeznaczenie gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego.

 

Urząd Miasta Kolno

ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33
f: 86 278 31 00
www.umkolno.pl
 

Instytucja Pośrednicząca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
t: 22 432 80 80
www.parp.gov.pl
 

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
t: 22 536 73 73
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl