It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now.

Zaproszenie Burmistrza

Jestem przekonany, że kto zapozna się z ofertą inwestycyjną miasta Kolno oraz pozna jego walory, zapragnie zainwestować tu swój kapitał.

Kolno to miasto dużych możliwości inwestycyjnych i wielkiego potencjału ludzkiego. Rozwinąć tu mogą skrzydła inwestorzy zarówno małej jak i dużej przedsiębiorczości. Wielkie możliwości inwestycyjne miasto otwiera przed przedsiębiorcami świadczącymi innowacyjne usługi lub wykorzystujące do swojej produkcji innowacyjne technologie. Kolno jest otwarte dla każdego, kto wykazuje się inicjatywą, inwencją i własnym pomysłem. 

Mam nadzieję, że atrakcyjna lokalizacja terenu, pełna dostępność infrastruktury technicznej, dogodne warunki przyrodnicze sprzyjające rekreacji i turystyce, dostępność siły roboczej i przychylność mieszkańców naszego miasta do nowych inwestycji zachęcą inwestorów do realizacji swoich zamierzeń na tym terenie.

Zapraszam do Kolna.

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Kolno odległości

FIRMY W PIK

......................................

Odnośnikilogo RPW

Kolno otwarte na nowe inwestycje

 

logo UM Kolno

Urząd Miasta
     Kolno

logo PARP
logo MRR
Burmistrz Miasta Kolno Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową
 

Burmistrz Miasta Kolno Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

 Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

Burmistrz Miasta Kolno ogłasza pierwszy przetarg ograniczony

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

działając na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. u z 2010 r, Nr 102 poz. 651z późn.zm. )

Kolej na Kolno

Materiał filmowy o Kolnie i miejskich terenach inwestycyjnych na antenie TVP Białystok

Obejrzyj, przyjedź, zainwestuj!
Park Inwestycyjny Kolno – zaprasza.

Polskie Elektrownie Wiatrowe Rotor Kolno z unijną dotacją z RPO

Na wtorkowym (9 lipca) posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił przyznać dotacje firmom, które brały udział w ostatnim konkursie na wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (działanie 1.4.).

Kolejna nieruchomość w Parku Inwestycyjnym Kolno sprzedana

Nabywcą działki zostały Polskie Elektrownie Wiatrowe ROTOR KOLNO Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie.

 

 

Analiza możliwości biznesowych i zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Parku Inwestycyjnym Kolno

Specjalistyczny dokument pn. „Analiza możliwości biznesowych i zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Parku Inwestycyjnym Kolno” nagrodą w konkursie „Grunt na medal”

Funkcjonalny dojazd na tereny inwestycyjne

 Nowa inwestycja drogowa w Kolnie. Rondo i szeroka na dziewięć metrów trasa usprawni funkcjonowanie Parku Inwestycyjnego.
 

Kolno ma „Grunt na medal”

Zakończono V edycję ogólnopolskiego konkursu "Grunt na Medal" organizowanego przez  Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Marszałków Województw pod patronatem Ministra Gospodarki.
 

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych w Kolnie

Burmistrz Miasta Kolno ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

 

Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33        f: 86 278 31 00

webdesign: trewebs.com || Drupal 6 CMS & SEO: JAVI.PL

Powierzchnie działek zawierają się w przedziale: <0.0426 - 1.2041> do oddzielenia części dziesiętnej należy wpisać kropkę.

Wywiad z Zastępcą Burmistrza miasta na temat projektu

Pobierz wywiad z Zastępcą Burmistrza miasta Grzegorzem Jakuciem lub odsłuchaj on-line:

It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now.

Prawne warunki nabycia i wydzierżawienia nieruchomości

Ujęte w ofercie tereny inwestycyjne są przez miasto sprzedawane lub dzierżawione. W przypadku obcokrajowców chcących wejść w posiadanie nieruchomości wymagane jest zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Sprzedaż/dzierżawa gruntów odbywa się w drodze przetargu, którego procedury przedstawiają się następująco:
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości przez Radę Miasta
- umieszczenie informacji o nieruchomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy
- ogłoszenie przetargu
- podpisanie umowy kupna-sprzedaży lub dzierżawy.
 


Koszty i opłaty związane z zakupem

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustalana jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Elementem decydującym o cenie wywoławczej jest wartość nieruchomości, którą między innymi wyznacza położenie i stopień uzbrojenia terenu oraz przeznaczenie gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego.

 

Urząd Miasta Kolno

ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33
f: 86 278 31 00
www.umkolno.pl
 

Instytucja Pośrednicząca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
t: 22 432 80 80
www.parp.gov.pl
 

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
t: 22 536 73 73
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl