It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now.

Zaproszenie Burmistrza

Jestem przekonany, że kto zapozna się z ofertą inwestycyjną miasta Kolno oraz pozna jego walory, zapragnie zainwestować tu swój kapitał.

Kolno to miasto dużych możliwości inwestycyjnych i wielkiego potencjału ludzkiego. Rozwinąć tu mogą skrzydła inwestorzy zarówno małej jak i dużej przedsiębiorczości. Wielkie możliwości inwestycyjne miasto otwiera przed przedsiębiorcami świadczącymi innowacyjne usługi lub wykorzystujące do swojej produkcji innowacyjne technologie. Kolno jest otwarte dla każdego, kto wykazuje się inicjatywą, inwencją i własnym pomysłem. 

Mam nadzieję, że atrakcyjna lokalizacja terenu, pełna dostępność infrastruktury technicznej, dogodne warunki przyrodnicze sprzyjające rekreacji i turystyce, dostępność siły roboczej i przychylność mieszkańców naszego miasta do nowych inwestycji zachęcą inwestorów do realizacji swoich zamierzeń na tym terenie.

Zapraszam do Kolna.

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Kolno odległości

FIRMY W PIK

......................................

Odnośnikilogo RPW

Kolno otwarte na nowe inwestycje

 

logo UM Kolno

Urząd Miasta
     Kolno

logo PARP
logo MRR
Będzie ułatwiony dojazd na tereny inwestycyjne

GDDKiA wyłoniła wykonawcę remontu głównej arterii w mieście.

Rondo i szeroka na dziewięć metrów droga już jesienią będą do dyspozycji kierowców.
 

Park Inwestycyjny Kolno w programie telewizyjnym „Na Wschodzie zmiany”.

Program „ Na Wschodzie zmiany”  realizuje TVP Rzeszów wspólnie z czterema innymi oddziałami TVP w: Białymstoku, Kielcach, Lublinie i Olsztynie przy współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kolno liderem w zdobywaniu unijnych pieniędzy

Kolno jest liderem wśród miast powiatowych w zdobywaniu pieniędzy unijnych. Jako jedyne z województwa podlaskiego znalazło się w rankingu przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota". Kolno jest w czołówce miast wykorzystujących unijne w wsparcie, nie tylko dzięki projektom poprawiającym infrastrukturę, ale też dzięki wspieraniu bezrobotnych.

Andrzej Duda: Minimum 16 nowych miejsc pracy w Kolnie

Park Inwestycyjny w Kolnie nabiera kształtów. Jeden z czterech inwestorów ma już praktycznie gotowy zakład produkcyjny – powiedział na antenie Radia Nadzieja, Andrzej Duda, burmistrz Kolna.

Filmy promujące Tereny Inwestycyjne

W celu odtworzenia prosimy nacisnąć
prawym przyciskiem myszki i wybrać z menu ODTWÓRZ

Wizytówka terenów inwestycyjnych w Newsweek

Wizytówka terenów inwestycyjnych w Kolnie ukazała się w tygodniku Newsweek, w magazynie „Wsparcie dla biznesu. Parki Technologiczne, Specjalne Strefy Ekonomiczne, Centra Transferu Technologii”.
Nakład 180.tysięcy egzemplarzy.

Tereny Inwestycyjne- Kolejne działki sprzedane

Dnia 3 listopada 2011r. rozstrzygnięto II przetarg ustny ograniczony na tereny położone w Parku Inwestycyjnym Kolno.

II przetarg na tereny inwestycyjne w Kolnie

 Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza II przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

Będziemy rozliczać z innowacji

Z Andrzejem Dudą, burmistrzem Kolna, o pierwszych inwestycjach w Parku Inwestycyjnym Kolno, rozmawia Agnieszka Boruta

Miasto sprzedało pierwsze dwie nieruchomości w Parku Inwestycyjnym Kolno. Na sprzedaż wystawionych było jednak aż sześć. Uważa Pan to za dobry początek, czy liczył Pan jednak na to, że za pierwszym podejściem uda się pozyskać więcej inwestorów?

Pierwsze nieruchomości w Parku Inwestycyjnym Kolno sprzedane

W czwartek 21.07.2011 r. rozstrzygnięto pierwsze przetargi na tereny położone w Parku Inwestycyjnym Kolno. Miasto wystawiło do sprzedaży łącznie 6 nieruchomości. Do licytacji przystąpiło 4 przedsiębiorców. W otwartym przetargu nabywców znalazły dwie nieruchomości.

Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33        f: 86 278 31 00

webdesign: trewebs.com || Drupal 6 CMS & SEO: JAVI.PL

Powierzchnie działek zawierają się w przedziale: <0.0426 - 1.2041> do oddzielenia części dziesiętnej należy wpisać kropkę.

Wywiad z Zastępcą Burmistrza miasta na temat projektu

Pobierz wywiad z Zastępcą Burmistrza miasta Grzegorzem Jakuciem lub odsłuchaj on-line:

It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now.

Prawne warunki nabycia i wydzierżawienia nieruchomości

Ujęte w ofercie tereny inwestycyjne są przez miasto sprzedawane lub dzierżawione. W przypadku obcokrajowców chcących wejść w posiadanie nieruchomości wymagane jest zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Sprzedaż/dzierżawa gruntów odbywa się w drodze przetargu, którego procedury przedstawiają się następująco:
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości przez Radę Miasta
- umieszczenie informacji o nieruchomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy
- ogłoszenie przetargu
- podpisanie umowy kupna-sprzedaży lub dzierżawy.
 


Koszty i opłaty związane z zakupem

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustalana jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Elementem decydującym o cenie wywoławczej jest wartość nieruchomości, którą między innymi wyznacza położenie i stopień uzbrojenia terenu oraz przeznaczenie gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego.

 

Urząd Miasta Kolno

ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33
f: 86 278 31 00
www.umkolno.pl
 

Instytucja Pośrednicząca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
t: 22 432 80 80
www.parp.gov.pl
 

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
t: 22 536 73 73
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl