It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now.

Zaproszenie Burmistrza

Jestem przekonany, że kto zapozna się z ofertą inwestycyjną miasta Kolno oraz pozna jego walory, zapragnie zainwestować tu swój kapitał.

Kolno to miasto dużych możliwości inwestycyjnych i wielkiego potencjału ludzkiego. Rozwinąć tu mogą skrzydła inwestorzy zarówno małej jak i dużej przedsiębiorczości. Wielkie możliwości inwestycyjne miasto otwiera przed przedsiębiorcami świadczącymi innowacyjne usługi lub wykorzystujące do swojej produkcji innowacyjne technologie. Kolno jest otwarte dla każdego, kto wykazuje się inicjatywą, inwencją i własnym pomysłem. 

Mam nadzieję, że atrakcyjna lokalizacja terenu, pełna dostępność infrastruktury technicznej, dogodne warunki przyrodnicze sprzyjające rekreacji i turystyce, dostępność siły roboczej i przychylność mieszkańców naszego miasta do nowych inwestycji zachęcą inwestorów do realizacji swoich zamierzeń na tym terenie.

Zapraszam do Kolna.

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Kolno odległości

FIRMY W PIK

......................................

Odnośnikilogo RPW

Kolno otwarte na nowe inwestycje

 

logo UM Kolno

Urząd Miasta
     Kolno

logo PARP
logo MRR
8 miejsce na Mistrzostwach Świata Rogowskiego

 W dniach 23-29 sierpnia w Anglii odbyły się I Mistrzostwa Świata w poduszkowcach WHF 2010. W zawodach tych uczestniczył Paweł Rogowski z Kolna zajmując 8 miejsce w kategorii F1.  W zawodach w tej kategorii udział wzięły 22 ekipy.

loga parp i mrr

FIRMY W PIK

......................................

Odnośnikilogo RPW

Kolno otwarte na nowe inwestycje

 

logo UM Kolno

Urząd Miasta
     Kolno

logo PARP
logo MRR
Festyn „Imieniny Jana z Kolna”

Festyn ‘Imieniny Jana z Kolna” stał się bardzo dobrą okazją do rozpoczęcia promocji medialnej projektu. 

Podczas festynu władze miasta gościły parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i członków organizacji zrzeszających pracodawców, oraz potencjalnych inwestorów. Jego istotą było zapoznanie zaproszonych gości z ofertą inwestycyjną przygotowaną w związku z realizacją projektu oraz zaprezentowanie walorów miasta. Festyn ten rozpoczął kampanię medialną miasta i projektu. Następnym krokiem będzie prezentowanie cyklu audycji o projekcie i jego reklama na antenach lokalnych mediów (radia i telewizji).

Wkrótce zdjęcia z festynu.

Miasto Kolno w drugim etapie konkursu „Grunt na medal 2010”

Miasto Kolno wraz z projektem „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” przeszedł do II etapu IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal 2010”

Tereny inwestycyjne – raport z realizacji inwestycji

W dniu 14.09.2009 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Andrzejem Dudą a Ryszardem Zieja właścicielem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZIEJA” została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu terenów pod inwestycje. Umowa ta została zawarta w ramach projektu realizowanego przez miasto pn. „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Konferencja i spotkania biznesowe z Radcami Handlowymi w Białymstoku


Władze Miasta wzięły udział w Konferencji zorganizowanej przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego.

Konferencja została połączona z bezpośrednimi spotkaniami i rozmowami biznesowymi z Radcami Handlowymi krajów sąsiadujących z Polską pod hasłem „Sąsiedzka współpraca – spotkania kooperacyjne z Radcami Handlowymi”.  Konferencja była doskonałą okazją dozawarcia nowych kontaktów handlowych.
 

Konkurs „Grunt na medal 2010” rozpoczęty


Polska Agencja Informacji i Inwestycji zagranicznych w ścisłej współpracy z Marszałkami Województw organizuje IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal 2010” pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka
 
Laureaci Konkursu otrzymają niepowtarzalną szansę promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji inwestycji a wyróżniony teren będzie rekomendowany w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym. Ponadto uhonorowani będą mieć możliwość używania logo „Grunt na medal” we wszystkich materiałach promocyjnych
 

Wznowiono prace na placu budowy

 W kwietniu wznowione zostały prace po okresie zimowym na placu budowy. Rozpoczęto prace nad budową kanalizacji teletechnicznej o oświetleniem drogowym.

Tereny inwestycyjne – działania promocyjno-informacyjne rozpoczęte

  W dniu 08.02.2010 Burmistrz Miasta Kolno zorganizował I Konferencję Inauguracyjną pn. „Strategia „Polski Wschodniej” - szanse i bariery rozwoju miasta Kolno”. Konferencja była pierwszym etapem rozpoczętych działań promocyjno-informacyjnych projektu realizowanego przez Miasto Kolno pn. „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

4 miejsce w rankingu „Atrakcyjność Inwestycyjna Samorządów Województwa Podlaskiego 2009”


Podlaskie Centrum Obsługi Inwestora zorganizowało pierwszą edycję rankingu „Atrakcyjność Inwestycyjna Samorządów Województwa Podlaskiego 2009” pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Ranking adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.
Celem rankingu jest wyłonienie i promocja najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie samorządów, które podejmują działania w kierunku budowania pozytywnego wizerunku władz samorządowych w procesie pozyskiwania i obsługi inwestorów.

Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33        f: 86 278 31 00

webdesign: trewebs.com || Drupal 6 CMS & SEO: JAVI.PL

Powierzchnie działek zawierają się w przedziale: <0.0426 - 1.2041> do oddzielenia części dziesiętnej należy wpisać kropkę.

Wywiad z Zastępcą Burmistrza miasta na temat projektu

Pobierz wywiad z Zastępcą Burmistrza miasta Grzegorzem Jakuciem lub odsłuchaj on-line:

It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now.

Prawne warunki nabycia i wydzierżawienia nieruchomości

Ujęte w ofercie tereny inwestycyjne są przez miasto sprzedawane lub dzierżawione. W przypadku obcokrajowców chcących wejść w posiadanie nieruchomości wymagane jest zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Sprzedaż/dzierżawa gruntów odbywa się w drodze przetargu, którego procedury przedstawiają się następująco:
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości przez Radę Miasta
- umieszczenie informacji o nieruchomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy
- ogłoszenie przetargu
- podpisanie umowy kupna-sprzedaży lub dzierżawy.
 


Koszty i opłaty związane z zakupem

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustalana jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Elementem decydującym o cenie wywoławczej jest wartość nieruchomości, którą między innymi wyznacza położenie i stopień uzbrojenia terenu oraz przeznaczenie gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego.

 

Urząd Miasta Kolno

ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33
f: 86 278 31 00
www.umkolno.pl
 

Instytucja Pośrednicząca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
t: 22 432 80 80
www.parp.gov.pl
 

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
t: 22 536 73 73
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl